Objekt nehnuteľnosti bol odstránený z realizácie

Predaj pozemok na Slovensku, Žilinský kraj, Okres Žilina, Lietavská Svinná-Babkov, Záhlodčie, Cena 13990 euro

viac ako mesiac - 18.11.2017, 14:28:20
  • Pripravenosť k výstavbeschvalene v uzemnom plane
  • Elektrická prípojkav dosahu
  • Kanalizačná prípojkanie je
  • Plynová prípojkanie je
  • Vodovodná prípojkanie je

Popis

Predaj pozemok v Žilinský kraj, Okres Žilina, Lietavská Svinná-Babkov, Záhlodčie
Celková cena 13 990 € alebo približne 19 229 $.
Pripravenosť k výstavbe - schvalene v uzemnom plane, Elektrická prípojka - v dosahu, Kanalizačná prípojka - nie je, Plynová prípojka - nie je, Vodovodná prípojka - nie je