Земельные участки в Словакии

Predaj pozemok na Slovensku, Prešovský kraj, Okres Prešov, Prešov, Prešov, Cena 45000 euro
6
Земельный участок в Словакии, Прешовски край, Район Прешов, Прешов, Прешов, Цена ...

Продаётся земельный участок по адресу Прешовски край, Район Прешов, Прешов, Прешов Полная стоимость 45 000 € ...

Prešov, Prešov
19 мин. назад

45 000

Predaj pozemok na Slovensku, Nitriansky kraj, Okres Nitra, Veľký Lapáš, Pri Mlyne, Cena 20000 euro
4
Земельный участок в Словакии, Нитриански край, Район Нитра, Вельки Лапаш, При ...

Продаётся земельный участок по адресу Нитриански край, Район Нитра, Вельки Лапаш, При Млине Полная ...

Veľký Lapáš, Pri Mlyne
20 мин. назад

20 000

Predaj pozemok na Slovensku, Bratislavský kraj, Okres Malacky, Plavecký Štvrtok, Vampíl, Cena 92000 euro
17
Земельный участок в Словакии, Братиславски край, Район Малацки, Плавецки Штврток, ...

Продаётся земельный участок по адресу Братиславски край, Район Малацки, Плавецки Штврток, Вампил Полная ...

Plavecký Štvrtok, Vampíl
28 мин. назад

92 000

Predaj pozemok na Slovensku, Prešovský kraj, Okres Kežmarok, Ľubica, tichá, Cena 40176 euro
1
Земельный участок в Словакии, Прешовски край, Район Кежмарок, Льубица, тиха, Цена ...

Продаётся земельный участок по адресу Прешовски край, Район Кежмарок, Льубица, тиха Полная стоимость 40 176 ...

Ľubica, tichá
42 мин. назад

40 176

Predaj pozemok na Slovensku, Bratislavský kraj, Bratislava, Bratislava 1, Staré Mesto, Břeclavská, Cena 260000 euro
4
Земельный участок в Словакии, Братиславски край, Братислава, Братислава 1, Старе ...

Продаётся земельный участок по адресу Братиславски край, Братислава, Братислава 1, Старе Место, Бřецлавска ...

Bratislava, Bratislava I, Staré Mesto, Břeclavská
1 ч. назад

260 000

Predaj pozemok na Slovensku, Trenčiansky kraj, Okres Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom, Cena 142688 euro
1
Земельный участок в Словакии, Тренчиански край, Район Нове Место над Вагом, Нове ...

Продаётся земельный участок по адресу Тренчиански край, Район Нове Место над Вагом, Нове Место над Вагом ...

Nové Mesto nad Váhom
1 ч. назад

142 688

Predaj pozemok na Slovensku, Bratislavský kraj, Bratislava, Bratislava 4, Záhorská Bystrica, Jána Raka, Cena 199 euro
9
Земельный участок в Словакии, Братиславски край, Братислава, Братислава 4, ...

Продаётся земельный участок по адресу Братиславски край, Братислава, Братислава 4, Загорска Бистрица, Йана ...

Bratislava, Bratislava IV, Záhorská Bystrica, Jána Raka
1 ч. назад

199

Predaj pozemok na Slovensku, Žilinský kraj, Okres Žilina, Turie, Turie, Cena 19076 euro
1
Земельный участок в Словакии, Жилински край, Район Жилина, Турe, Турe, Цена 19076 евро

Продаётся земельный участок по адресу Жилински край, Район Жилина, Турe, Турe Полная стоимость 19 076 € или ...

Turie, Turie
1 ч. назад

19 076

Predaj pozemok na Slovensku, Trnavský kraj, Okres Trnava, Opoj, Opoj, Cena 49000 euro
11
Земельный участок в Словакии, Трнавски край, Район Трнава, Опой, Опой, Цена 49000 евро

Продаётся земельный участок по адресу Трнавски край, Район Трнава, Опой, Опой Полная стоимость 49 000 € или ...

Opoj, Opoj
1 ч. назад

49 000

Predaj pozemok na Slovensku, Trenčiansky kraj, Okres Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom, Cena 28512 euro
1
Земельный участок в Словакии, Тренчиански край, Район Нове Место над Вагом, Нове ...

Продаётся земельный участок по адресу Тренчиански край, Район Нове Место над Вагом, Нове Место над Вагом ...

Nové Mesto nad Váhom
1 ч. назад

28 512

Predaj pozemok na Slovensku, Bratislavský kraj, Bratislava, Bratislava 3, Nové Mesto, Sudová, Cena 931200 euro
2
Земельный участок в Словакии, Братиславски край, Братислава, Братислава 3, Нове ...

Продаётся земельный участок по адресу Братиславски край, Братислава, Братислава 3, Нове Место, Судова Полная ...

Bratislava, Bratislava III, Nové Mesto, Sudová
2 ч. назад

931 200

Predaj pozemok na Slovensku, Trnavský kraj, Okres Piešťany, Banka, Cena 35700 euro
2
Земельный участок в Словакии, Трнавски край, Район Пeштьани, Банка, Цена 35700 евро

Продаётся земельный участок по адресу Трнавски край, Район Пeштьани, Банка Полная стоимость 35 700 € или ...

Banka
2 ч. назад

35 700

Predaj pozemok na Slovensku, Žilinský kraj, Okres Liptovský Mikuláš, Liptovský Trnovec, Cena 43700 euro
5
Земельный участок в Словакии, Жилински край, Район Липтовски Микулаш, Липтовски ...

Продаётся земельный участок по адресу Жилински край, Район Липтовски Микулаш, Липтовски Трновец Полная ...

Liptovský Trnovec
2 ч. назад

43 700

Predaj pozemok na Slovensku, Bratislavský kraj, Okres Senec, Hamuliakovo, Hamuliakovo, Cena 70345 euro
3
Земельный участок в Словакии, Братиславски край, Район Сенец, Гамулиаково, ...

Продаётся земельный участок по адресу Братиславски край, Район Сенец, Гамулиаково, Гамулиаково Полная ...

Hamuliakovo, Hamuliakovo
2 ч. назад

70 345

Predaj pozemok na Slovensku, Bratislavský kraj, Okres Pezinok, Pezinok, Cena 148680 euro
1
Земельный участок в Словакии, Братиславски край, Район Пезинок, Пезинок, Цена 148680 ...

Продаётся земельный участок по адресу Братиславски край, Район Пезинок, Пезинок Полная стоимость 148 680 € ...

Pezinok, neznáma
2 ч. назад

148 680