Земельные участки в Словакии - страница 2

Predaj pozemok na Slovensku, Bratislavský kraj, Okres Senec, Veľký Biel, Senecká, Cena 87750 euro
0
Земельный участок в Словакии, Братиславски край, Район Сенец, Вельки Бeл, Сенецка, ...

Продаётся земельный участок по адресу Братиславски край, Район Сенец, Вельки Бeл, Сенецка Полная стоимость ...

Veľký Biel, Senecká
более месяца назад

87 750

Predaj pozemok na Slovensku, Trenčiansky kraj, Okres Nové Mesto nad Váhom, Nová Bošáca, Cena 12999 euro
1
Земельный участок в Словакии, Тренчиански край, Район Нове Место над Вагом, Нова ...

Продаётся земельный участок по адресу Тренчиански край, Район Нове Место над Вагом, Нова Бошаца Полная ...

Nová Bošáca
более месяца назад

12 999

Predaj pozemok na Slovensku, Nitriansky kraj, Okres Nitra, Golianovo, Nová, Cena 27300 euro
0
Земельный участок в Словакии, Нитриански край, Район Нитра, Голианово, Нова, Цена ...

Продаётся земельный участок по адресу Нитриански край, Район Нитра, Голианово, Нова Полная стоимость 27 300 ...

Golianovo, Nová
более месяца назад

27 300

Predaj pozemok na Slovensku, Bratislavský kraj, Okres Senec, Hamuliakovo, Hamuliakovo, Cena 57000 euro
8
Земельный участок в Словакии, Братиславски край, Район Сенец, Гамулиаково, ...

Продаётся земельный участок по адресу Братиславски край, Район Сенец, Гамулиаково, Гамулиаково Полная ...

Hamuliakovo, Hamuliakovo
более месяца назад

57 000

Predaj pozemok na Slovensku, Nitriansky kraj, Okres Komárno, Hurbanovo, Bohatá, Cena 17500 euro
0
Земельный участок в Словакии, Нитриански край, Район Комарно, Гурбаново, Богата, ...

Продаётся земельный участок по адресу Нитриански край, Район Комарно, Гурбаново, Богата Полная стоимость ...

Hurbanovo, Bohatá
более месяца назад

17 500

Predaj pozemok na Slovensku, Trenčiansky kraj, Okres Myjava, Poriadie, Dolný Výhon, Cena 25000 euro
4
Земельный участок в Словакии, Тренчиански край, Район Миява, Пориадe, Долни Вигон, ...

Продаётся земельный участок по адресу Тренчиански край, Район Миява, Пориадe, Долни Вигон Полная стоимость ...

Poriadie, Dolný Výhon
более месяца назад

25 000

Predaj pozemok na Slovensku, Trenčiansky kraj, Okres Nové Mesto nad Váhom, Pobedim, Pobedim, Cena 31000 euro
1
Земельный участок в Словакии, Тренчиански край, Район Нове Место над Вагом, ...

Продаётся земельный участок по адресу Тренчиански край, Район Нове Место над Вагом, Победим, Победим Полная ...

Pobedim, Pobedim
более месяца назад

31 000

Predaj pozemok na Slovensku, Trnavský kraj, Okres Trnava, Trstín, Cena 381147 euro
0
Земельный участок в Словакии, Трнавски край, Район Трнава, Трстин, Цена 381147 евро

Продаётся земельный участок по адресу Трнавски край, Район Трнава, Трстин Полная стоимость 381 147 € или ...

Trstín
более месяца назад

381 147

Predaj pozemok na Slovensku, Banskobystrický kraj, Okres Banská Bystrica, Dolná Mičiná, Hrochotka, Cena 42900 euro
0
Земельный участок в Словакии, Банскобистрицки край, Район Банска Бистрица, Долна ...

Продаётся земельный участок по адресу Банскобистрицки край, Район Банска Бистрица, Долна Мичина, Грохотка ...

Dolná Mičiná, Hrochotka
более месяца назад

42 900

Predaj pozemok na Slovensku, Prešovský kraj, Okres Prešov, Prešov, Velký Šariš, Cena 32000 euro
5
Земельный участок в Словакии, Прешовски край, Район Прешов, Прешов, Велки Шариш, ...

Продаётся земельный участок по адресу Прешовски край, Район Прешов, Прешов, Велки Шариш Полная стоимость ...

Prešov, Velký Šariš
более месяца назад

32 000

Predaj pozemok na Slovensku, Trnavský kraj, Okres Piešťany, Sokolovce, Sokolovce, Cena 24000 euro
1
Земельный участок в Словакии, Трнавски край, Район Пeштьани, Соколовце, Соколовце, ...

Продаётся земельный участок по адресу Трнавски край, Район Пeштьани, Соколовце, Соколовце Полная стоимость ...

Sokolovce, Sokolovce
более месяца назад

24 000

Predaj pozemok na Slovensku, Košický kraj, Košice, Košice 2, Pereš, Gelnická, Cena 92900 euro
1
Земельный участок в Словакии, Кошицки край, Кошице, Кошице 2, Переш, Гелницка, Цена ...

Продаётся земельный участок по адресу Кошицки край, Кошице, Кошице 2, Переш, Гелницка Полная стоимость 92 900 ...

Košice, Košice II, Pereš, Gelnická
более месяца назад

92 900

Predaj pozemok na Slovensku, Trenčiansky kraj, Okres Bánovce nad Bebravou, Bánovce nad Bebravou, Cena 25500 euro
4
Земельный участок в Словакии, Тренчиански край, Район Бановце над Бебравоу, ...

Продаётся земельный участок по адресу Тренчиански край, Район Бановце над Бебравоу, Бановце над Бебравоу ...

Bánovce nad Bebravou
более месяца назад

25 500

Predaj pozemok na Slovensku, Bratislavský kraj, Bratislava, Bratislava 3, Rača, Žabí majer, Cena 16500 euro
1
Земельный участок в Словакии, Братиславски край, Братислава, Братислава 3, Рача, ...

Продаётся земельный участок по адресу Братиславски край, Братислава, Братислава 3, Рача, Жаби майер Полная ...

Bratislava, Bratislava III, Rača, Žabí majer
более месяца назад

16 500

Predaj pozemok na Slovensku, Nitriansky kraj, Okres Zlaté Moravce, Sľažany, Hlavná, Cena 9072 euro
5
Земельный участок в Словакии, Нитриански край, Район Злате Моравце, Сльажани, ...

Продаётся земельный участок по адресу Нитриански край, Район Злате Моравце, Сльажани, Главна Полная ...

Sľažany, Hlavná
более месяца назад

9 072