Продажа и аренда домов с садом в Словакии

Predaj záhradny chaty výmeru 32 m2 na Slovensku, Trenčiansky kraj, Okres Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom, Cena 5900 euro
1
Продажа дома с садом площадью 32 кв.м. в Словакии, Тренчиански край, Район Нове ...

Продажа дома с садом по адресу Тренчиански край, Район Нове Место над Вагом, Нове Место над Вагом Полная ...

Nové Mesto nad Váhom
 • 32 м²
2 ч. назад

5 900

Predaj záhradny chaty výmeru 145 m2 na Slovensku, Trenčiansky kraj, Okres Prievidza, Oslany, Cena 86500 euro
10
Продажа дома с садом площадью 145 кв.м. в Словакии, Тренчиански край, Район Прeвидза, ...

Продажа дома с садом по адресу Тренчиански край, Район Прeвидза, Ослани Полная стоимость 86 500 € или ...

Oslany
 • 145 м²
2 ч. назад

86 500

Predaj záhradny chaty výmeru 20 m2 na Slovensku, Banskobystrický kraj, Okres Poltár, Utekáč, neuvedené, Cena 7600 euro
7
Продажа дома с садом площадью 20 кв.м. в Словакии, Банскобистрицки край, Район ...

Продажа дома с садом по адресу Банскобистрицки край, Район Полтар, Утекач, неуведене Полная стоимость 7 600 ...

Utekáč, neuvedené
 • 20 м²
2 ч. назад

7 600

Predaj záhradny chaty výmeru 48 m2 na Slovensku, Bratislavský kraj, Okres Malacky, Sološnica, Sološnica, Cena 36500 euro
10
Продажа дома с садом площадью 48 кв.м. в Словакии, Братиславски край, Район Малацки, ...

Продажа дома с садом по адресу Братиславски край, Район Малацки, Солошница, Солошница Полная стоимость 36 500 ...

Sološnica, Sološnica
 • 48 м²
4 ч. назад

36 500

Predaj záhradny chaty výmeru 85 m2 na Slovensku, Bratislavský kraj, Bratislava, Bratislava 4, Záhorská Bystrica, Podkerepušky, Cena 128000 euro
0
Продажа дома с садом площадью 85 кв.м. в Словакии, Братиславски край, Братислава, ...

Продажа дома с садом по адресу Братиславски край, Братислава, Братислава 4, Загорска Бистрица, Подкерепушки ...

Bratislava, Bratislava IV, Záhorská Bystrica, Podkerepušky
 • 85 м²
6 ч. назад

128 000

Predaj záhradny chaty výmeru 65 m2 na Slovensku, Trnavský kraj, Okres Senica, Šaštín-Stráže, Gazárka, Cena 37500 euro
0
Продажа дома с садом площадью 65 кв.м. в Словакии, Трнавски край, Район Сеница, ...

Продажа дома с садом по адресу Трнавски край, Район Сеница, Шаштин-Страже, Газарка Полная стоимость 37 500 € ...

Šaštín-Stráže, Gazárka
 • 65 м²
6 ч. назад

37 500

Predaj záhradny chaty výmeru 118 m2 na Slovensku, Bratislavský kraj, Okres Pezinok, Modra, Piesok, Cena 75000 euro
6
Продажа дома с садом площадью 118 кв.м. в Словакии, Братиславски край, Район ...

Продажа дома с садом по адресу Братиславски край, Район Пезинок, Модра, Пeсок Полная стоимость 75 000 € или ...

Modra, Piesok
 • 118 м²
6 ч. назад

75 000

Predaj záhradny chaty výmeru 36 m2 na Slovensku, Košický kraj, Okres Košice-okolie, Malá Lodina, Ružín, Cena 11500 euro
10
Продажа дома с садом площадью 36 кв.м. в Словакии, Кошицки край, Район Кошице-околe, ...

Продажа дома с садом по адресу Кошицки край, Район Кошице-околe, Мала Лодина, Ружин Полная стоимость 11 500 € ...

Malá Lodina, Ružín
 • 36 м²
7 ч. назад

11 500

Predaj záhradny chaty výmeru 56 m2 na Slovensku, Bratislavský kraj, Okres Malacky, Marianka, Lintávy, Cena 35000 euro
9
Продажа дома с садом площадью 56 кв.м. в Словакии, Братиславски край, Район Малацки, ...

Продажа дома с садом по адресу Братиславски край, Район Малацки, Марианка, Линтави Полная стоимость 35 000 € ...

Marianka, Lintávy
 • 56 м²
7 ч. назад

35 000

Predaj záhradny chaty výmeru 800 m2 na Slovensku, Trenčiansky kraj, Okres Prievidza, Ráztočno, Cena 35500 euro
1
Продажа дома с садом площадью 800 кв.м. в Словакии, Тренчиански край, Район Прeвидза, ...

Продажа дома с садом по адресу Тренчиански край, Район Прeвидза, Разточно Полная стоимость 35 500 € или ...

Ráztočno
 • 800 м²
8 ч. назад

35 500

Predaj záhradny chaty výmeru 500 m2 na Slovensku, Prešovský kraj, Okres Vranov nad Topľou, Malá Domaša, Cena 69350 euro
6
Продажа дома с садом площадью 500 кв.м. в Словакии, Прешовски край, Район Вранов над ...

Продажа дома с садом по адресу Прешовски край, Район Вранов над Топльоу, Мала Домаша Полная стоимость 69 350 ...

Malá Domaša
 • 500 м²
8 ч. назад

69 350

Predaj záhradny chaty výmeru 20 m2 na Slovensku, Banskobystrický kraj, Okres Krupina, Krupina, Starý háj, Cena 17600 euro
5
Продажа дома с садом площадью 20 кв.м. в Словакии, Банскобистрицки край, Район ...

Продажа дома с садом по адресу Банскобистрицки край, Район Крупина, Крупина, Стари гай Полная стоимость 17 600 ...

Krupina, Starý háj
 • 20 м²
8 ч. назад

17 600

Predaj záhradny chaty výmeru 56 m2 na Slovensku, Košický kraj, Okres Rožňava, Dedinky, Dobšinská Maša, Cena 21500 euro
7
Продажа дома с садом площадью 56 кв.м. в Словакии, Кошицки край, Район Рожнява, ...

Продажа дома с садом по адресу Кошицки край, Район Рожнява, Дединки, Добшинска Маша Полная стоимость 21 500 € ...

Dedinky, Dobšinská Maša
 • 56 м²
9 ч. назад

21 500

Predaj záhradny chaty výmeru 80 m2 na Slovensku, Banskobystrický kraj, Okres Brezno, Brezno, Tále, Cena 71000 euro
3
Продажа дома с садом площадью 80 кв.м. в Словакии, Банскобистрицки край, Район ...

Продажа дома с садом по адресу Банскобистрицки край, Район Брезно, Брезно, Тале Полная стоимость 71 000 € или ...

Brezno, Tále
 • 80 м²
9 ч. назад

71 000

Predaj záhradny chaty výmeru 100 m2 na Slovensku, Trnavský kraj, Okres Senica, Sekule, Chaty, Cena 65000 euro
0
Продажа дома с садом площадью 100 кв.м. в Словакии, Трнавски край, Район Сеница, ...

Продажа дома с садом по адресу Трнавски край, Район Сеница, Секуле, Хати Полная стоимость 65 000 € или ...

Sekule, Chaty
 • 100 м²
9 ч. назад

65 000