Продажа домов в Словакии

Predaj rodinný dom výmeru 280 m2 na Slovensku, Trnavský kraj, Okres Dunajská Streda, Dolný Štál, Cena 85000 euro
13
Продажа семейного дома площадью 280 кв.м. в Словакии, Трнавски край, Район Дунайска ...

Продажа семейного дома по адресу Трнавски край, Район Дунайска Стреда, Долни Штал Полная стоимость 85 000 € ...

Dolný Štál
 • 280 м²
7 мин. назад

85 000

Predaj rodinný dom výmeru 732 m2 na Slovensku, Trenčiansky kraj, Okres Prievidza, Bojnice, Cena 124000 euro
10
Продажа семейного дома площадью 732 кв.м. в Словакии, Тренчиански край, Район ...

Продажа семейного дома по адресу Тренчиански край, Район Прeвидза, Бойнице Полная стоимость 124 000 € или ...

Bojnice
 • 732 м²
10 мин. назад

124 000

Predaj rodinný dom výmeru 244 m2 na Slovensku, Trenčiansky kraj, Okres Považská Bystrica, Udiča, Cena 47000 euro
19
Продажа семейного дома площадью 244 кв.м. в Словакии, Тренчиански край, Район ...

Продажа семейного дома по адресу Тренчиански край, Район Поважска Бистрица, Удича Полная стоимость 47 000 € ...

Udiča, NEZADANÉ
 • 244 м²
11 мин. назад

47 000

Predaj chalupu, rekreačný domček výmeru 200 m2 na Slovensku, Trenčiansky kraj, Okres Prievidza, Ráztočno, Remata, Cena 36500 euro
17
Продажа коттеджа площадью 200 кв.м. в Словакии, Тренчиански край, Район Прeвидза, ...

Продажа коттеджа по адресу Тренчиански край, Район Прeвидза, Разточно, Ремата Полная стоимость 36 500 € или ...

Ráztočno, Remata
 • 200 м²
13 мин. назад

36 500

Predaj rodinný dom výmeru 400 m2 na Slovensku, Bratislavský kraj, Bratislava, Bratislava 4, Karlova Ves, Líščie údolie, Cena 330000 euro
40
Продажа семейного дома площадью 400 кв.м. в Словакии, Братиславски край, ...

Продажа семейного дома по адресу Братиславски край, Братислава, Братислава 4, Карлова Вес, Лишчe удолe Полная ...

Bratislava, Bratislava IV, Karlova Ves, Líščie údolie
 • 400 м²
19 мин. назад

330 000

Predaj rodinný dom výmeru 200 m2 na Slovensku, Košický kraj, Okres Michalovce, Michalovce, Hrádok, Cena 126900 euro
6
Продажа семейного дома площадью 200 кв.м. в Словакии, Кошицки край, Район Михаловце, ...

Продажа семейного дома по адресу Кошицки край, Район Михаловце, Михаловце, Градок Полная стоимость 126 900 € ...

Michalovce, Hrádok
 • 200 м²
20 мин. назад

126 900

Predaj chalupu, rekreačný domček výmeru 90 m2 na Slovensku, Banskobystrický kraj, Okres Lučenec, Divín, ..., Cena 23500 euro
11
Продажа коттеджа площадью 90 кв.м. в Словакии, Банскобистрицки край, Район Лученец, ...

Продажа коттеджа по адресу Банскобистрицки край, Район Лученец, Дивин, ... Полная стоимость 23 500 € или ...

Divín, ...
 • 90 м²
20 мин. назад

23 500

Predaj rodinný dom výmeru 739 m2 na Slovensku, Trnavský kraj, Okres Piešťany, Piešťany, nezadane, Cena 338000 euro
35
Продажа семейного дома площадью 739 кв.м. в Словакии, Трнавски край, Район Пeштьани, ...

Продажа семейного дома по адресу Трнавски край, Район Пeштьани, Пeштьани, незадане Полная стоимость 338 000 € ...

Piešťany, nezadane
 • 739 м²
21 мин. назад

338 000

Predaj chalupu, rekreačný domček výmeru 70 m2 na Slovensku, Bratislavský kraj, Okres Pezinok, Modra, 0, Cena 93000 euro
10
Продажа коттеджа площадью 70 кв.м. в Словакии, Братиславски край, Район Пезинок, ...

Продажа коттеджа по адресу Братиславски край, Район Пезинок, Модра, 0 Полная стоимость 93 000 € или примерно ...

Modra
 • 70 м²
22 мин. назад

93 000

Predaj rodinná vila výmeru 615 m2 na Slovensku, Trnavský kraj, Okres Galanta, Sládkovičovo, Cena 620000 euro
10
Продажа виллы площадью 615 кв.м. в Словакии, Трнавски край, Район Галанта, ...

Продаётся вилла по адресу Трнавски край, Район Галанта, Сладковичово Полная стоимость 620 000 € или примерно ...

Sládkovičovo, -
 • 615 м²
24 мин. назад

620 000

Predaj rodinný dom výmeru 240 m2 na Slovensku, Žilinský kraj, Okres Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Andická, Cena 139000 euro
34
Продажа семейного дома площадью 240 кв.м. в Словакии, Жилински край, Район ...

Продажа семейного дома по адресу Жилински край, Район Липтовски Микулаш, Липтовски Микулаш, Андицка Дом ...

Liptovský Mikuláš, Andická
 • 240 м²
24 мин. назад

139 000

Predaj rodinný dom výmeru 240 m2 na Slovensku, Trnavský kraj, Okres Skalica, Gbely, Mirka Nešpora, Cena 30 euro
9
Продажа семейного дома площадью 240 кв.м. в Словакии, Трнавски край, Район Скалица, ...

Продажа семейного дома по адресу Трнавски край, Район Скалица, Гбели, Мирка Нешпора Дом построен в 1970-1994 ...

Gbely, Mirka Nešpora
 • 240 м²
25 мин. назад

30

Predaj vidiecky dom výmeru 90 m2 na Slovensku, Trnavský kraj, Okres Senica, Hradište pod Vrátnom, Hradište pod Vrátnom, Cena 35 euro
3
Продажа загородного дома площадью 90 кв.м. в Словакии, Трнавски край, Район Сеница, ...

Продажа загородного дома по адресу Трнавски край, Район Сеница, Градиште под Вратном, Градиште под Вратном ...

Hradište pod Vrátnom, Hradište pod Vrátnom
 • 90 м²
27 мин. назад

35

Predaj rodinný dom výmeru 997 m2 na Slovensku, Nitriansky kraj, Okres Nové Zámky, Zemné, Zemné, Cena 19000 euro
4
Продажа семейного дома площадью 997 кв.м. в Словакии, Нитриански край, Район Нове ...

Продажа семейного дома по адресу Нитриански край, Район Нове Замки, Земне, Земне Дом построен в 1946-1969 году.. ...

Zemné, Zemné
 • 997 м²
31 мин. назад

19 000

Predaj rodinný dom výmeru 180 m2 na Slovensku, Trnavský kraj, Okres Galanta, Čierny Brod, Čierny Brod, Cena 60000 euro
11
Продажа семейного дома площадью 180 кв.м. в Словакии, Трнавски край, Район Галанта, ...

Продажа семейного дома по адресу Трнавски край, Район Галанта, Чeрни Брод, Чeрни Брод Полная стоимость 60 000 ...

Čierny Brod, Čierny Brod
 • 180 м²
33 мин. назад

60 000