Земельные участки Bratislavský kraj

Predaj pozemok na Slovensku, Bratislavský kraj, Okres Malacky, Plavecký Štvrtok, Vampíl, Cena 120000 euro
17
Земельный участок в Словакии, Братиславски край, Район Малацки, Плавецки Штврток, ...

Продаётся земельный участок по адресу Братиславски край, Район Малацки, Плавецки Штврток, Вампил Полная ...

Plavecký Štvrtok, Vampíl
12 мин. назад

120 000

Predaj pozemok na Slovensku, Bratislavský kraj, Okres Malacky, Stupava, Marcheggská, Cena 220000 euro
6
Земельный участок в Словакии, Братиславски край, Район Малацки, Ступава, ...

Продаётся земельный участок по адресу Братиславски край, Район Малацки, Ступава, Мархеггска Полная ...

Stupava, Marcheggská
29 мин. назад

220 000

Predaj pozemok na Slovensku, Bratislavský kraj, Okres Senec, Dunajská Lužná, Nová Lipnica, Cena 615000 euro
2
Земельный участок в Словакии, Братиславски край, Район Сенец, Дунайска Лужна, ...

Продаётся земельный участок по адресу Братиславски край, Район Сенец, Дунайска Лужна, Нова Липница Полная ...

Dunajská Lužná, Nová Lipnica
56 мин. назад

615 000

Predaj pozemok na Slovensku, Bratislavský kraj, Okres Pezinok, Budmerice, Cena 28000 euro
2
Земельный участок в Словакии, Братиславски край, Район Пезинок, Будмерице, Цена ...

Продаётся земельный участок по адресу Братиславски край, Район Пезинок, Будмерице Полная стоимость 28 000 € ...

Budmerice
1 ч. назад

28 000

Predaj pozemok na Slovensku, Bratislavský kraj, Bratislava, Bratislava 2, Podunajské Biskupice, Prípojná, Cena 663375 euro
1
Земельный участок в Словакии, Братиславски край, Братислава, Братислава 2, ...

Продаётся земельный участок по адресу Братиславски край, Братислава, Братислава 2, Подунайске Бискупице, ...

Bratislava, Bratislava II, Podunajské Biskupice, Prípojná
1 ч. назад

663 375

Predaj pozemok na Slovensku, Bratislavský kraj, Bratislava, Bratislava 2, Ružinov, 150 m od Zlaté piesky, Cena 52000 euro
6
Земельный участок в Словакии, Братиславски край, Братислава, Братислава 2, ...

Продаётся земельный участок по адресу Братиславски край, Братислава, Братислава 2, Ружинов, 150 м од Злате ...

Bratislava, Bratislava II, Ružinov, 150 m od Zlaté piesky
2 ч. назад

52 000

Predaj pozemok na Slovensku, Bratislavský kraj, Bratislava, Bratislava 4, Záhorská Bystrica, Československých tankistov, Cena 150 euro
8
Земельный участок в Словакии, Братиславски край, Братислава, Братислава 4, ...

Продаётся земельный участок по адресу Братиславски край, Братислава, Братислава 4, Загорска Бистрица, ...

Bratislava, Bratislava IV, Záhorská Bystrica, Československých tankistov
2 ч. назад

150

Predaj pozemok na Slovensku, Bratislavský kraj, Bratislava, Bratislava 4, Karlova Ves, Staré grunty, Cena 302000 euro
1
Земельный участок в Словакии, Братиславски край, Братислава, Братислава 4, ...

Продаётся земельный участок по адресу Братиславски край, Братислава, Братислава 4, Карлова Вес, Старе грунти ...

Bratislava, Bratislava IV, Karlova Ves, Staré grunty
2 ч. назад

302 000

Predaj pozemok na Slovensku, Bratislavský kraj, Okres Senec, Senec, Senec - Kráľová pri Senci, Cena 89900 euro
5
Земельный участок в Словакии, Братиславски край, Район Сенец, Сенец, Сенец - ...

Продаётся земельный участок по адресу Братиславски край, Район Сенец, Сенец, Сенец - Кральова при Сенци ...

Senec, Senec - Kráľová pri Senci
2 ч. назад

89 900

Predaj pozemok na Slovensku, Bratislavský kraj, Okres Senec, Nová Dedinka, Cena 46000 euro
0
Земельный участок в Словакии, Братиславски край, Район Сенец, Нова Дединка, Цена ...

Продаётся земельный участок по адресу Братиславски край, Район Сенец, Нова Дединка Полная стоимость 46 000 ...

Nová Dedinka
2 ч. назад

46 000

Predaj pozemok na Slovensku, Bratislavský kraj, Okres Pezinok, Pezinok, Kučišdorfská dolina, Cena 23000 euro
3
Земельный участок в Словакии, Братиславски край, Район Пезинок, Пезинок, ...

Продаётся земельный участок по адресу Братиславски край, Район Пезинок, Пезинок, Кучишдорфска долина ...

Pezinok, Kučišdorfská dolina
2 ч. назад

23 000

Predaj pozemok na Slovensku, Bratislavský kraj, Bratislava, Bratislava 2, Podunajské Biskupice, Madáchova, Cena 185000 euro
4
Земельный участок в Словакии, Братиславски край, Братислава, Братислава 2, ...

Продаётся земельный участок по адресу Братиславски край, Братислава, Братислава 2, Подунайске Бискупице, ...

Bratislava, Bratislava II, Podunajské Biskupice, Madáchova
3 ч. назад

185 000

Predaj pozemok na Slovensku, Bratislavský kraj, Bratislava, Bratislava 4, Devín, Devín, Cena 172125 euro
5
Земельный участок в Словакии, Братиславски край, Братислава, Братислава 4, Девин, ...

Продаётся земельный участок по адресу Братиславски край, Братислава, Братислава 4, Девин, Девин Полная ...

Bratislava, Bratislava IV, Devín, Devín
3 ч. назад

172 125

Predaj pozemok na Slovensku, Bratislavský kraj, Bratislava, Bratislava 5, Rusovce, Balkánska, Cena 128000 euro
0
Земельный участок в Словакии, Братиславски край, Братислава, Братислава 5, ...

Продаётся земельный участок по адресу Братиславски край, Братислава, Братислава 5, Русовце, Балканска ...

Bratislava, Bratislava V, Rusovce, Balkánska
4 ч. назад

128 000

Predaj pozemok na Slovensku, Bratislavský kraj, Okres Senec, Most pri Bratislave, Cena 286965 euro
3
Земельный участок в Словакии, Братиславски край, Район Сенец, Мост при ...

Продаётся земельный участок по адресу Братиславски край, Район Сенец, Мост при Братиславе Полная стоимость ...

Most pri Bratislave
4 ч. назад

286 965